Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za to z kolei mogą grozić sankcje nawet w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006:

„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Przytoczony artykuł wymienia odpoczynki dozwolone do odebrania w pojeździe. Wśród nich nie ma odpoczynku regularnego tygodniowego.

Tym samym, jego wykorzystanie w kabinie pojazdu jest zakazane we wszystkich krajach UE.

Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawa C102/16).

Sankcje oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy.

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-Tacho