FRANCJA – płaca minimalna

Od 01.01.2019 we Francji ogólna stawka płacy minimalnej (tzw. SMIC) wzrosła na 10,03 euro.

Stawki dla przewozów osób nie uległy zmianie, ponieważ już przed końcem roku wynosiły więcej niż ogólna stawka płacy minimalnej.

Dla kierowców ciagnik siodłowy + naczepa lub samochód ciężarowy + przyczepa obowiązywwać będzie grupa 7 i współczynnik 150M czyli stawka 10,21 EUR.

 

NIEMCY – płaca minimalna i SvEV

20 listopada 2018 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw ogłoszono Drugie Rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń, z którego wynika wzrost ustawowej płacy minimalnej do 9,19 euro od 1 stycznia 2019 r.

Równolegle do zmiany minimalnego wynagrodzenia, 19 października 2018 r. Rada Federalna Niemiec zaakceptowała nowe stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV.

Nowe stawki świadczeń będą wynosić 251 euro na wyżywienie oraz 231 euro na zakwaterowanie.

W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euro.

 

HOLANDIA – płaca minimalna

Od początku 2019 roku obowiązuje nowa ogólna stawka płacy minimalnej wynosząca 9,33 euro.

 

NORWEGIA – płaca minimalna

W rozliczeniach od grudnia 2018 roku należy uwzględnić nową stawkę wynagrodzenia minimalnego wynoszącą 171,45 koron norweskich

 

POLSKA – płaca minimalna

  • umowy o pracę – 2250 zł za miesiąc
  • inne umowy – 14,70 zł za godzinę pracy

 

zapraszamy do współpracy

zespół E-Tacho