Zajmujemy się analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców. Nasz zespół to doświadczeni analitycy i prawnicy. Współpraca z Nami gwarantuje, że czas pracy kierowców znajduje się w rękach profesjonalistów. Naszym Klientom dedykujemy szereg usług wspomagająych prowadzenie firmy transportowej - m.in. rozliczanie delegacji i płacy minimalnej, reprezentacja i odwołania ITD oraz PIP, doradztwo oraz szkolenia, optymalizacja kosztów prowadzenia firmy transportowej, audyt.
Dowiedz się więcej

Nasze rozwiązania

Kierowca

Kancelaria E-TACHO świadczy usługi w zakresie: analiza czasu pracy kierowców, rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy wykorzystaniu najwyższej jakości narzędzi,z których korzystają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego
Więcej

Tabor

W imieniu Naszych Klientów zarządzamy taborem (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, inne specjalistyczne pojazdy silnikowe). Monitorujemy okresy przeglądów, legalizacji dla urządzeń rejestrujących czas pracy kierowcy i pojazdu - tachografy cyfrowe i tachografy analogowe.
Więcej

Szkolenia

Działalność gospodarcza prowadzona przez Naszych Klientów związana jest z kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Normatywnie kontrola taka powinna odbyć się u każdego z Nich, dlatego kładziemy duży nacisk na cykliczne szkolenia kierowców tak aby mieli oni świadomość związku wykonywanych czynności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Więcej

Audyt

Świadczymy usługę audytu przedsiębiorstwa pod względem zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, kodeksu pracy.
Więcej

Pomoc Prawna

Wychodząc na przeciw potrzebom Naszych Klientów współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych, która prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej

Akty Prawne

Ustawy, dyrektywy i rozporządzenia.
Więcej

Aktualności

 • WĘGRY - BADANIA TECHNICZNE POJAZDU

  Potwierdzenie badania technicznego

  Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego, wydane przez diagnostów na stacji kontroli pojazdów należy przedłożyć do kontroli na terenie Węgier. Brak takiego dokumentu może skończyć się mandatem nawet w wysokości 800 000 UHF (ponad 10 tys. zł).

   

  zapraszamy do współpracy

  zespół E-Tacho

   
 • PŁACA MINIMALNA NOWE STAWKI

  FRANCJA – płaca minimalna

  Od 01.01.2019 we Francji ogólna stawka płacy minimalnej (tzw. SMIC) wzrosła na 10,03 euro.

  Stawki dla przewozów osób nie uległy zmianie, ponieważ już przed końcem roku wynosiły więcej niż ogólna stawka płacy minimalnej.

  Dla kierowców ciagnik siodłowy + naczepa lub samochód ciężarowy + przyczepa obowiązywwać będzie grupa 7 i współczynnik 150M czyli stawka 10,21 EUR.

   

  NIEMCY – płaca minimalna i SvEV

  20 listopada 2018 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw ogłoszono Drugie Rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń, z którego wynika wzrost ustawowej płacy minimalnej do 9,19 euro od 1 stycznia 2019 r.

  Równolegle do zmiany minimalnego wynagrodzenia, 19 października 2018 r. Rada Federalna Niemiec zaakceptowała nowe stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV.

  Nowe stawki świadczeń będą wynosić 251 euro na wyżywienie oraz 231 euro na zakwaterowanie.

  W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euro.

   

  HOLANDIA – płaca minimalna

  Od początku 2019 roku obowiązuje nowa ogólna stawka płacy minimalnej wynosząca 9,33 euro.

   

  NORWEGIA – płaca minimalna

  W rozliczeniach od grudnia 2018 roku należy uwzględnić nową stawkę wynagrodzenia minimalnego wynoszącą 171,45 koron norweskich

   

  POLSKA – płaca minimalna

  • umowy o pracę – 2250 zł za miesiąc
  • inne umowy – 14,70 zł za godzinę pracy

   

  zapraszamy do współpracy

  zespół E-Tacho

   
 • WŁOCHY - 45 GODZIN W KABINIE - KARY

  Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za to z kolei mogą grozić sankcje nawet w wysokości do 1700 euro oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

  Zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006:

  „Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

  Przytoczony artykuł wymienia odpoczynki dozwolone do odebrania w pojeździe. Wśród nich nie ma odpoczynku regularnego tygodniowego.

  Tym samym, jego wykorzystanie w kabinie pojazdu jest zakazane we wszystkich krajach UE.

  Sytuacja zmieniła się po wyroku TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawa C102/16).

  Sankcje oficjalnie wprowadziły już Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy.

   

  zapraszamy do współpracy

  zespół E-Tacho

   

Kontakt

Kancelaria Transportowa E-TACHO

Profesjonalne Zarządzanie Kadrami i Taborem w Transporcie
Analiza i Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców

ul. Płocka 3
87-100 Toruń
REGON 340898087
NIP 8792650283

Email

info@etacho.pl

Telefony

tel. 56 6331993
fax 56 6812513